Reklama
 
Blog | Petr Flíček

Smrt a znovuzrození Lámy Oleho

Něco z autogramiády Lámy Oleho a pár myšlének o smrti a znovuzrození z pera nemoderního křesťana. Aneb co dělá český křesťan na autogramiádě nordického budhisty?

Studené nedělní odpoledne a já zabloudil do Luxoru – Paláce knih. V prvním patře, mezi fotografickými a výtvarnými knihami byl dav lidí. Čekali na Lámu Oleho, který měl dávat autogramy do své knihy Smrt a znovuzrození. Znal to. Byl tam. Učil to jako první. Nedalo se projít. Otevřel jsem si velmi drahou monografii Helmuta Newtona, protože tam byla spousta obrázků žen, jež odhalovaly místa, která jsou obvykle nedostupná. Navíc byla ta místa podána vkusně, ve stylu čistém až kýčovitém. Jaký to úžasný zdroj inspirace pro mladého umělce!

   No ale zpátky k našemu tématu. Láma Ole vysvětloval smrt a znovuzrození z pohledu budhismu a navíc ještě vše řadil do kontextu moderní vědy. Co víc si může přemýšlivý čtenář přát? Ideální četba pro současného evropana, hledajícího podstatu východní spirituality.
   A co na to říká naše staré evropské, dle mnohých přežité křesťanství? Asi budu trapný ale pokusím se o stručný výtah podstaty těchto pojmů..

   Takže nejdříve smrt. Smrt je dle mnohých „konec“, po němž může být cokoliv. Ale nejspíš nic. Podle své zkušenosti a podle toho jak se o smrti píše v bibli, bych smrt definoval spíše jako transformaci, přechod do jiné dimenze, který sebou nutně nese i rozdělení. Takový velký rozvod. Někdo zůstává „tady“ a druhý přešel „tam“. Je to podobné jako když nám někdo blízký nadlouho odjede, bez toho abychom jej mohli navštívit. Můžeme pak prožívat podobný pocit, jako kdyby umřel. Je nám smutno z toho, že už s ním nemůžeme být, že s ním nemůžeme mluvit nebo jej jen tak pohladit.

Reklama

   V bibli se píše o první a druhé smrti. První smrt je dle mého soudu moment, kdy naše tělo přestane z důvodu nemoci, úrazu či stárnutí splňovat podmínky pro pozemský život. Náš život tím neskončí, ale bude pokračovat dál v jiném časoprostoru. Z tohoto místa pak budeme povoláni k poslednimu soudu, jehož důsledkem může být druhá smrt.

    Jedna část lidí skončí na místě zvaném „nebe“ a druhá část na místě, jež bible nazývá „peklo“. Peklo je podle mne synonymem pro onu „druhou smrt“. V bibli se píše, že ten kdo je obmyt krví Beránka, nad tím nemá druhá smrt moc.Tím Beránkem je Ježíš, který jako dokonalá obět zemřel za hříchy všech lidí. Toto se připomíná dodnes v katolických, protestantských i pravoslavných křesťanských církvích.

   

Tímto se dostáváme ke druhému pojmu, ke znovuzrození. Podle křesťanského učení se každá lidská bytost skládá z těla, duše a ducha. Ale na svět se rodí pouze se dvěma prvními složkami. Třetí složka – duch je mrtvá a musí se teprve „nastartovat“, čili „narodit“, tedy „znovuzrodit“. O tom mluví Ježíš s Nikodémem ve třetí kapitole Janova evangelia. To je pro tentokrát vše. Pokračování možná příště.  

Montáž: Flíček